PARAULES UTILITZADES PELS CARBONERSPILA: Munt de llenya.

EMPILAR: Començar la carbonera posant la llenya bé.

EMBALUMAR: Posar branques d’alzina sobre la llenya perquè a l’hora de tapar-la amb terra no caigui a dintre.

ENTERRAR: Tapar totes les branques amb fagell.

FAGELL: Terra cuita que ja s’ha fet servir en una altra carbonera.

ULL O XEMENEIA: Forat de dalt de la pila per on es posa la llenya i s’encén.

BITLLAR: Posar llenya tallada curta a dins la carbonera.

RESCALDAR: Remenar tota la terra i treure tots els terrosos tornant-hi a posar terra.

SÀRRIES: Cabassos on es posa el carbó per a portar a vendre.

ENSARRIAR: Posar el carbó obtingut dins les sàrries.

TRETA: Treure el carbó una vegada ja cuit.

Tuesday the 3rd. Associació el Suí